Obozy dla dzieci

Obozy dla dzieci

Obozy dla dzieci i młodzieży jest to projekt, rozpoczęty jeszcze przed narodzinami Fundacji. Myśl, że dla wielu uczestników jest to często jedyna możliwość na zorganizowany wypoczynek jest dla nas najlepszą motywacją do działania. A naszym marzeniem, by w każdą wolną przerwę międzyszkolną zorganizować obóz/warsztaty.

Podczas Football Camp profesjonalni trenerzy z Irlandii Północnej prowadzą warsztaty sportowe, których celem jest:

  • Aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez gry i zabawy
  • Poznawanie korzyści płynących z przestrzegania zasad fair play
  • Zrozumienie konsekwencji własnego postępowania
  • Poprawa koordynacji ruchowej
  • Budowanie relacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie
  • Możliwość interakcji w języku angielskim

Obozy organizowane są przede wszystkim dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykolejeniem społecznym. Oprócz aktywnego spędzania czasu program głównie ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Po przez propagowanie wartości chrześcijańskich pragniemy także pokazać, że biblijne zasady nadal mają praktyczne zastosowanie w życiu i są niezawodnym drogowskazem w podejmowaniu najważniejszych decyzji.