Cele i misja

MISJA FUNDACJI:

– wzbudzamy WIARĘ
– dajemy NADZIEJĘ
– okazujemy MIŁOŚĆ

Celem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osobom wykluczonym społecznie.

Zgodnie ze swoim statutem fundacja realizuje szeroko pojęte działania edukacyjne, społeczne i kulturalne w zakresie poniższych celów:

– Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej
– Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce
– Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
– Poradnictwo rodzinne
– Działalność misyjna na rzecz wartości chrześcijańskich