Cele i misja

Fundacja Kotwica jest organizacją pozarządową, która została powołana do życia w marcu 2018 roku.

Nie oznacza to jednak, że dopiero rozpoczynamy działalność dobroczynną. Od wielu lat aktywnie angażujemy się w pomoc potrzebującym. Wszystkie te działania stały się inspiracją, aby ostatecznie wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć pisać własną historię. Jednakże nie byłoby to możliwe bez ludzi takich jak Ty – pełnych pasji, optymizmu oraz zaangażowania, którzy nie są obojętni na los innych. To dzięki Tobie i z Tobą możemy i chcemy zmieniać świat.

Swoje działania skupiamy głównie na pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz na pomocy osobom wykluczonym społecznie. Pragniemy wzbudzić w nich chęć do działania, aby przekonali się sami, że nierówny start lub porażki z przeszłości nie przekreślają szansy na to, by zmienić swój los. Strach przed porażką nie może przecież powstrzymać przed realizowaniem marzeń.

MISJA FUNDACJI:

– wzbudzamy WIARĘ
– dajemy NADZIEJĘ
– okazujemy MIŁOŚĆ

Celem Fundacji jest pomoc młodzieży i dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom wykluczonym społecznie.

FC Lublin
Football camp Lublin

Zgodnie ze swoim statutem fundacja realizuje szeroko pojęte działania edukacyjne, społeczne i kulturalne w zakresie poniższych celów:

– Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej
– Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce
– Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
– Poradnictwo rodzinne
– Działalność misyjna na rzecz wartości chrześcijańskich